ŠJ – informace

Školní jídelna – placení obědů pro školní rok 2017/18: 

PŘÍKAZ PRO BANKU:

 Číslo účtu šk. jídelny:  107-3154650237/0100(KB)

 Konstantní symbol: 0558 – převod mezi účty

 Variabilní symbol:  datum narození  dítěte bez teček ve tvaru ddmmrrrr    (př.5.6.2003=05062003)

 Zpráva pro příjemce:  příjmení (+jméno) dítěte, ZŠ nebo MŠ

 

Upozornění:  Platby provádějte měsíčně  od srpna do září nebo pololetně září-prosinecleden-červen (vzhledem ke kalendářnímu roku).

Obědy musí být zaplaceny dříve, než začne daný měsíc! Do 25. dne předchozího měsíce musí být peníze na účtě!

Odhlašování obědů  – www.odhlaska.cz, nejpozději do 7,00 hod. ranní

Obědy se evidují přes modul odhlaska.cz, podrobnosti viz v Návodu a Prvním přihlášení:

Navod na web Odhlaska              Prvni prihlaseni na web Odhlaska

 

Poznámka k technologii přípravy jídel: Většina jídel je zahušťována hraškou (hrachová mouka) nebo cizrnovou moukou. Ke každému obědu jsou žákům nabízeny dva druhy nápojů – voda s citronem (čaj, šťáva, ovocný nápoj) a 2-3x týdně mléko.

 

Poplatky za stravné:  (platnost od 1.9.2017)

MŠ:   680,- Kč/měsíčně……………..3 – 6 let

          720,- Kč/měsíčně……………..dosáhne-li dítě během roku 7 let (odklad školní docházky)

  ZŠ:    460,- Kč/měsíčně……………..7- 10 let 

           500,- Kč/měsíčně……………11-14 let (žáci 5. ročníku a žáci 4. ročníku s odloženou šk. docházkou)

 

 

 Úplatu za pobyt dítěte v mateřské škole UPRAVUJE  vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění vyhl. č. 107/2008, která se od 1. 1. 2012 mění.

Provozní řád školní jídelny

Seznam alergenů: 

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete zde: Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. 12. 2014

Ke stáhnutí:  Plakát barevný alergeny

 

 

 

 

PROSINEC 2009

Dárek od Ježíška ve školní kuchyni. Porovnejte:

Holky v akci

Miluška si s Myčkou  na sebe zvykají. A jak je vidět, tak jim to jde velmi dobře!

Copyright © 2008-2019 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.