ŠJ – informace

Školní jídelna – placení obědů pro školní rok 2017/18: 

PŘÍKAZ PRO BANKU:

 Číslo účtu šk. jídelny:  107-3154650237/0100(KB)

 Konstantní symbol: 0558 – převod mezi účty

 Variabilní symbol:  datum narození  dítěte bez teček ve tvaru ddmmrrrr    (př.5.6.2003=05062003)

 Zpráva pro příjemce:  příjmení (+jméno) dítěte, ZŠ nebo MŠ

 

Upozornění:  Platby provádějte měsíčně  od srpna do září nebo pololetně září-prosinecleden-červen (vzhledem ke kalendářnímu roku).

Obědy musí být zaplaceny dříve, než začne daný měsíc! Do 25. dne předchozího měsíce musí být peníze na účtě!

Odhlašování obědů nejpozději do 8,00 hodiny ranní na telefonu: 463 035 504. První den nemoci dítěte si lze odnést oběd  domů v  jídlonosiči, jinak propadá.

 

Poplatky za stravné:  (platnost od 1.9.2017)

MŠ:   680,- Kč/měsíčně……………..3 – 6 let

          720,- Kč/měsíčně……………..dosáhne-li dítě během roku 7 let (odklad školní docházky)

  ZŠ:    460,- Kč/měsíčně……………..7- 10 let 

           500,- Kč/měsíčně……………11-14 let (žáci 5. ročníku a žáci 4. ročníku s odloženou šk. docházkou)

 

 

 Úplatu za pobyt dítěte v mateřské škole UPRAVUJE  vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění vyhl. č. 107/2008, která se od 1. 1. 2012 mění.

Provozní řád školní jídelny

Seznam alergenů: 

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete zde: Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. 12. 2014

Ke stáhnutí:  Plakát barevný alergeny

 

 

PROSINEC 2009

Dárek od Ježíška ve školní kuchyni. Porovnejte:

Holky v akci

Miluška si s Myčkou  na sebe zvykají. A jak je vidět, tak jim to jde velmi dobře!

Copyright © 2008-2018 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.