Bulletin 2018/19

Publikoval vranmi dne 22. 8. 2018 v Aktuality, Dokumenty |

Všechny informace pro školní rok 2018/2019 viz zde ke staženi: Bulletin 2018-19

 

Školní rok 2018/2019

 Seneca: Učíme se pro život, ne pro školu.

 Kontakty:

Adresa:  ZŠ a MŠ Srch, Pohránovská 31, 533 52 Srch

Telefony:  ŠJ – 463 035 504  MŠ – 773 607 614  – 463 035 505

e-mail: zsmssrch@seznam.cz

Zřizovatel školy: Obecní úřad Srch

 

Seznam zaměstnanců školy:

 

 • PEDAGOGOVÉ:

Ředitelka školy:                  Mgr. Milena Tomanová

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:  tel. –  773 607 614

oddělení: SRDÍČKO – vedoucí p. uč. Šárka Pelíšková, p. uč. Zora Hartmanová

oddělení: SLUNÍČKO – p. uč. Pavla Hejná, p. uč. Andrea Frýbová

Asistentka PG:                    p. Klaudie Veselá

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:  tel.  –  463 035 505

  I. (1. roč.):               p. uč. Mgr. Barbora Coufalová

 II. (3.+ 5. roč.):         p. uč. Mgr. Andrea Fejfarová

III. (2.+ 4. roč.):         p. uč. Mgr. Helena Šrůtková

ŠD (Školní družina):   p. vychovatelka Jana Zouharová – v učebně I. (1. roč.)

Klub dětí:                  p. Klaudie Veselá

Asistentka PG:           p. Barbora Fejfarová

 

 

 • SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:

Úklid:  ZŠ:  p. Věra Křivková   MŠ: p. Martina Žítková

Kuchařky:                                 p. Blanka Kratochvílová, p. Margita Čermáková

Vedoucí školní jídelny:             p. Blanka Kratochvílová

Účetní:                                      p. Jitka Richterová

DPO:                                         Ing. Lukáš Panchártek

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016:

 

Organizace šk. roku: Termín:
Zahájení šk. roku: 3.9. 2018 (po),  ZŠ = 2 vyuč. hod. Ano Ano
Podzimní prázdniny: 29. a 30.10. 2018 (po, út)   Ano Ne*
Vánoční prázdniny: 22.12. 2018– 2.1. 2019 Ano Ano
Nástup do školy: 3.1. 2019 (čt) Ano
Ukončení 1. pololetí: 31.1. 2019 – Vysvědčení (čt, 4. vyuč. h.) Ano
Pololetní prázdniny: 1.2. 2019 (pátek) Ano Ne*
Jarní prázdniny: 4.2. – 8.2. 2019 (týden) Ano Ano
Velikon. prázdniny: 18. – 19.4. 2019(čt, pá = St. svátek) Ano Ne*
Ukončení 2. pololetí: 28. 6. 2019 – Vysvědčení (pá, 1 vyuč. hodina) Ano
Státní svátky a ost. volna: 19.+22.4. 2019,  1. + 8.5. 2019 (stř) Ano Ano
Ředitelské volno:
Letní prázdniny: 1. 7. –31. 8. 2018 Ano
MŠ uzavřena: 5. 7. – 26. 8. 2018 Ano
Zahájení násled. šk.roku: 2. 9. 2019 (po, ZŠ = 2 vyuč. hod.) Ano Ano

  *provoz v jedné třídě

 

Kroužky 2017/2018:

NÁZEV KROUŽKU PRO LEKTOR/KA CENA Platba na pololetí

(září, únor)

DEN   KONÁNÍ

(předpokládaný)

Angličtina p. Hartmanová

p. Frýbová

500,- Kč pondělí
MDS – metoda dobrého startu MŠ- předšk. p. Hejná 300,- Kč středa
Pěvecký p. Pelíšková,    p. Hartmanová 300,- Kč čtvrtek
Veselé pískání (flétnička) p. Frýbová 200,- Kč úterý
Keramika p. Hejná 1 200,- Kč S úterý 13,30-15,00
Vaření p. Čermáková 500,- Kč S středa, 14,30 – 16,00
Náboženství p.                      (fara Sezemice) 0,- Kč – dle domluvy
Šikovné ručičky MŠ, ZŠ p. Veselá 700,- Kč 2 sk., ČT

po vyuč., 13,30, 14:15, 15:00

Malý klub ZŠ/3.-5.r. tř. učitelky 250,- Kč* ráno, polední přestávka
Klub dětí ZŠ/3.-5.r. p. Veselá 750,- Kč* PO-PÁ 12,00-15,00

+ ráno, polední přestávka

Kroužky.cz Dle domluvy ./. ./.
         
         

 Termíny mohou být upraveny dle potřeb.                         *Platba na běžný účet školy (v září a únoru).

Schůzky SRPŠ a pedagogických rad:

MŠ: (Schůzky rodičů prosíme bez přítomnosti dětí. Děkujeme.)

Úvodní:  v úterý 4. 9. 2018 v 16,00 hod.

Další: dle aktuálních informací – viz info na nástěnce MŠ

 

Úvodní schůzky:               17.  9. 2018 v 17,00 hod.

Čtvrtletní schůzka:           12. 11. 2018 v 17,00 hod.

Pololetní konzultace:        14.  1. 2019 dle rozpisu (nástěnka na chodbě)

3/4letní schůzka:               8.  4. 2019 v 17,00 hod.

Závěrečná schůzka:            3.  6. 2019 v 17,00 hod.

 

Pg. rady: 27.8. 20178, 19.11. 2018, 15. 1.2019, 15. 4. 2019, 10. 6. 2019

 

Provozní režim školy:

MŠ:

Příchod dětí  – vlastním (bočním) vchodem do 8, 00 hodin!

Odpolední provoz ve školce končí NEJPOZDĚJI v 16,30 hodin.

 

Pozn: Rodiče vodí své děti až do třídy a osobně je předávají paní učitelce. Prosíme –  nedávejte kočárky do chodby školy, děkujeme. U bočního vchodu jsou kočárky pod dohledem zaměstnanců základní školy. V zájmu bezpečnosti dětí zavírejte branku i na záklopku, děkujeme.

 

ŠD:

Příchod do ranní školní družiny je od 6, 30 hod. do 7,30 hodin.

Odchod z družiny – dle zápisních lístků. Děti vyzvedávejte do 13.30 hod., pak až po 15. hod., aby nedocházelo k rušení činností. Rodiče, kteří si budou dítě vyzvedávat, se ohlásí dveřníkem a vyčkají na příchod svého dítěte. Dítě nelze uvolňovat telefonicky, pouze písemně s podpisem zák. zástupce!

Odpolední provoz ve školní družině končí NEJPOZDĚJI v 16,30 hodin.

 

ZŠ:

Příchod pro žáky je od 7,35 do 7,45 hodin! Poté se škola zamyká!!! (Prosíme o dochvilnost, aby měli žáci dostatek času na přípravu na hodinu.)

Vyučování začíná v 7,55 hod. Má-li žák odpolední vyučování, je během polední pauzy zajištěn dozor i pro nedružinové děti právě v Malém klubu. Odchod ze školy je hned po vyučování, případně po obědě.

Pozn: Během září můžete své dítě zkontrolovat a doprovodit jej do šatny, prvňáčky až do třídy. Od října zvládnou všichni žáci vstup do školy již sami.

 

Školní jídelna – platba obědů:                   

 

Účet ŠJ:    107-3154650237/0100 (KB)

 

Číslo účtu šk. jídelny:  107-3154650237/0100 (KB)

Konstantní symbol:  0558 – převod mezi účty

Variabilní symbol:  datum narození  dítěte bez teček ve tvaru ddmmrrrr (př. 5.6.2003 = 05062003)

Zpráva pro příjemce:  příjmení a jméno dítěte, zkratku ZŠ nebo MŠ

 

Platby provádějte od srpna do května daného roku,  případně vynechaného srpna  proveďte v září dvojí platbu. Obědy musí být zaplaceny dříve, než začne stravovací měsíc! Tedy do 25. dne předchozího měsíce musí být peníze na účtu.

Lze zaplatit i celé pololetí najednou (v září částku do prosince, v lednu částku do června).

 

Odhlašování obědů: od 10.9. 2018 bude prováděno přes nový modul www.odhlaska.cz, kde bude mít každé dítě svůj os. účet, na kterém si zjistíte jídelníček a budete mít přehled o stravování  – nové. Každé dítě dostane 1. den ve škole/školce přístupové heslo. První týden v září bude zatím probíhat tradičně.

Při nečekané (předem neomluvené) absenci si můžete ten den přijít v 11,30 hod. pro oběd do jídlonosiče do školní jídelny, jinak vám oběd propadá.

 

Poplatky za stravné:    (prosím upravte)

MŠ:  680,- Kč/měsíčně……………..3 – 6 let

        720,- Kč/měsíčně……………..dosáhne-li dítě během roku 7 let (odklad školní docházky)

 

 ZŠ:  460,- Kč/měsíčně…………….7- 10 let

        500,- Kč/měsíčně……………11-14 let (žáci 5. ročníku a čtvrťáci s odloženou šk. docházkou).

 

Vyúčtování obědů: leden a září (vždy po závěrce)

 

Návod na web odhlaska.cz

 • Odhlášení – nahlášení odběru stravy
 • Klikněte na menu Odhláška
 • Vyberte případně Strávníka
 • Vyberte příslušný Týden
 • Zaškrtněte řádky se stravou, kterou chcete odebírat, případně odškrtněte
 • Do Poznámka můžete zapsat informaci pro vedoucí školní jídelny, proč provádíte změnu
 • Takto můžete provést změnu u více dnů v daném týdnu
 • Na závěr stiskněte tlačítko Uložit a změny budou odeslány do jídelny
 • Pokud je políčko pro zaškrtávání šedivé, tak už není možné provádět změny, protože už vypršel čas, do kdy je povoleno odhlašování
 • Prohlížení odběru stravy v minulých týdnech
 • Klikněte na menu Historie
 • Vyberte případně Strávníka
 • Vyberte příslušný Týden
 • Informace o stavu konta a jednotlivých platbách
 • Klikněte na menu Stav konta
 • Vyberte případně Strávníka
 • Zobrazí se stav konta ke konci předchozího měsíce, k dnešku a ke konci měsíce. Tento stav je pouze informativní a nemusí být v něm zahrnuty všechny platby.
 • Ve vyúčtování za měsíc jsou zobrazeny stavy na začátku a na konci příslušného měsíc, jednotlivé platby a odebraná strava.
 • Informace z jídelny
 • Klikněte na menu Jídelna
 • Po kliknutí na jednotlivé nadpisy se zobrazí informace
 • Zadání e-mailu
 • Klikněte na menu Můj účet
 • Klikněte na položku Nastavení – Email
 • Vyplňte e-mail
 • Stiskněte tlačítko Uložit
 • Změna přihlašovacího hesla
 • Klikněte na menu Můj účet
 • Klikněte na položku Změna přihlašovacího hesla
 • Vyplňte příslušná pole
 • Stiskněte tlačítko Změnit
 • Párování rodinných příslušníků
 • Umožňuje na jedno přihlášení odhlašovat sourozence
 • Klikněte na menu Můj účet
 • Klikněte na položku Párování rodinných příslušníků
 • Klikněte na tlačítko Nové párování
 • Zadejte přihlašovací jméno sourozence, které jste dostali z jídelny
 • Zadejte přihlašovací heslo sourozence, které jste dostali z jídelny
 • Stiskněte tlačítko Uložit
 • Po této akci budete mít v položce Strávník v horní části obrazovky oba sourozence
 • Oba sourozenci budou mít stejné heslo

 

 • Zapomenuté heslo
 • Pokud jste zapomněli heslo, klikněte v úvodní obrazovce na tlačítko Zapomenuté heslo
 • Vyplňte číslo zařízení
 • Vyplňte přihlašovací jméno
 • Klikněte na tlačítko Odeslat mail
 • V emailu klikněte na odkaz a zobrazí se formulář do kterého zadáte nové heslo.
 • Pokud je spárováno více strávníků, tak se heslo změní u všech.

 

První přihlášení na web odhlaska.cz

 • Spusťte prohlížeč Internetu
 • Vyplňte dle obrázku – odhlaska.cz a Enter.
 • Dále z Informace pro rodiče, kterou jste dostali z jídelny zadejte : Číslo zařízení, Přihlašovací jméno, Přihlašovací heslo a Přihlásit
 • V další obrazovce
 • Zadejte Nové přihlašovací heslo do obou polí a Změnit (Další návod získáte v menu v položce Nápověda)

 

Úplata  MŠ, ŠD a Klub dětí:             

Běžný účet školy:     78 – 9147520247/0100 (KB)

Číslo účtu školy:  78 – 9147520247/0100 (KB)

Konstantní symbol:  0558 – převod mezi účty

Variabilní symbol:  datum narození  dítěte bez teček ve tvaru ddmmrrrr (př. 5.6.2003 = 05062003)

Zpráva pro příjemce:  příjmení a jméno dítěte, zkratku ZŠ nebo MŠ

 

Úplata MŠ, ŠD a Klub dětí se platí v rozmezí dvou pololetních splátek (září, únor) bezhotovostním převodem na účet školy.

Úplatu za pobyt dítěte v mateřské škole upravuje  vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění vyhl. č. 107/2008. Částka za pololetí činí 1 250,- Kč (250,- za jeden měsíc). Děti předškolního věku jsou osvobozeny od platby školného, nově děti s OŠD též.

Platba ve školní družině a Klubu bude probíhat stejným způsobem. Částka za pololetí činí 750,- Kč. Kapacita dětí ve ŠD je pro 30 dětí od nejmladšího věku v základní škole.

Co potřebují děti do školky /MŠ:

 • Pyžamko s poutky na pověšení
 • Oblečení do třídy + náhradní oblečení a spodní prádlo
 • Pevné látkové bačkorky
 • Oblečení pro pobyt venku
 • Lahev na pitný režim
 • Batoh na nošení věcí domů a do školy
 • Velké balení toaletních papírů a papírových kapesníků

Pozn: Nezapomeňte dětem vše podepsat, děkujeme!

Co potřebují děti do družiny /ŠD:  

 • Převlečení na ven
 • Svačinu na odpoledne
 • 1 velké balení toal. papírů
 • 1 krabice kosmetických kapesníků

Informace pro žáky a rodiče ZŠ:

 

Venkovní prostory –  zahrada ŠD s terasou, která zároveň slouží jako venkovní učebna.

www.skolasrch.cz  – základní informace najdete na hlavních lištách. Klikem na název školy v hlavičce (ve foto) se dostanete zpět na úvodní stránku.

Škola On Line: …/ZŠ    www.skolaonline.cz  Každý žák i zákonný zástupce dostane/má přístup na Školu on line, kde najde veškeré informace o prospěchu žáka, rozvrh hodin, aktuální info školy, klasifikace, domácí úkoly, dále je zdde možná komunikace s TU – např. omlouvání dítěte, dotazy atd. Odkaz je také na naší web. str. www.skolasrch.cz. Pokud nemáte oba sourozence na jednom přihlašovacím účtu, požádejte  o propojení.

 

Projektové dny – poslední pátek v měsíci budou nadále probíhat tzv. projektové dny. Téma pro letošní rok – SVĚTADÍLY.

První týden ve škole /ZŠ:

 1. den: výuka 7,55 – 9,45 hod. (2 vyuč. hodiny)

                9,45 – ŠD

                oběd: 11,40  (žáci si přihlásí oběd 1. vyučovací hodinu)

Pozn.: Prvňáci mají 1 vyuč. hodinu ve třídě, 2. hod. si je převezme p. vychovatelka. Rodiče v tu dobu budou mít první krátkou informativní schůzku s tř. učitelkou.

 

 1. den: vyučování 4 vyuč. hodiny + třídnické práce s tř. uč.

                Oběd: 11,40 – nedružinové děti (3. – 5. ročník), 12,00 – ŠD

Další dny: dle rozvrhu, první týden je vyučování do 11,40 hod.

 

Škola v přírodě /ZŠ: 

Termín: 25.2. – 1. 3. 2019 – zimní ŠVP v Českých Petrovicích (www.narozcesti.eu, www.ceskepetrovice.com)

 

Škola v přírodě /MŠ: 

Termín: květen/červen

 

SEZNAM  POMŮCEK  DO  ŠKOLY:

 

 1. lehká školní aktovka:

(vše podepsat – nejlépe lihovým fixem nebo na náplast)

fólii A4 a A5, obaly na učebnice

obaly na sešity (10 ks malých a 2 ks velkých)

průsvitné desky na volné listy

umělohmotnou podložku na lavici   

 

 1. penál:

2 tužky č.2, guma, ořezávátko

pastelky – základní barvy (6)

malé pravítko do penálu

1 dětské nůžky (stříhající!)

2 plnící pera (prvňáci od listopadu)

 

 1. pomůcky na kreslení– 2. – 5. r. do kufříku, prvňáci do igelitové tašky (ve třídě budou děti mít boxy),

igelitový ubrus na lavici (min. 80cm x80cm), uzavíratelný kelímek na vodu, 10 špejlí, lepidlo,

malé temperové barvy, obyčejné vodové barvy (české), hadr na otírání a vysoušení štětců,

paletka, široký (plochý) a úzký štětec, stará košile – pracovní, tuš (žáci 3.-5. roč.)

 

 1. pomůcky na tělocvik– do podepsaného látkového sáčku, tašky:

trenky nebo legíny (tepláky)

tričko,  ponožky do cviček

cvičky, švihadlo …vše podepsat!

 

 1. hygienické potřeby:

1 podepsaný ručník s poutkem

balíček papírových kapesníků, sadu 4 rolí toaletních papírů

vhodné pevné přezůvky – též podepsané (lze použít sandály z léta)

V tašce budou nosit 1 plátěný ubrousek na svačinu+ krabičku se svačinou, lahvičku s pitím. Ve škole máme pitný režim – čaj.

 

Projekty školy:

 

Školní mlíčka /ZŠ – nákup dotovaných mléčných výrobků. Projekt MŠMT a SZIF.

Ovoce do škol /ZŠ – žáci ZŠ dostávají zdarma dotované ovoce či ovocné šťávy. Projekt MŠMT a SZIF.

  Zdravé zuby /ZŠ– projekt věnovaný péči o chrup.

  Kera-natur /MŠ – besedy o životě zvířat

Lesní pedagogika /ŠD – environmentální osvěta zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a jeho hospodářství ve spolupráci se ŠD.

Recyklohraní /ŠD – již osmým rokem pokračujeme ve sběru elektrospotřebičů. Info na schůzkách SRPŠ a p. Zouharová.

  Sběr papíru /ZŠ+MŠ – sběrová soutěž firmy Marius Pedersen (ZŠ i MŠ). Děkujeme za výraznou pomoc rodičů a ostatních příznivců školy. Výtěžek si ZŠ a MŠ dělí rovným dílem a využívají jej k odměňování dětí! První letošní sběr bude v říjnu.

Škola On Line /ZŠ– nejrozšířenější webový školní informační systém pro školy, pedagogy, žáky i rodiče. Viz na www.skolaonline.cz

Projektové dny – poslední pátek v měsíci probíhají ve třídách ZŠ probíhat tzv. projektové dny.

  Pro školy.cz – testy on line pro žáky registrovaných škol. Od r. 2012 patříme mezi aktivní školy. Využití i na domácích PC.

  Výstupní testování – pro žáky pátého ročníku.

Čtení pro radost /ZŠ – žáci ZŠ již osmým rokem mohou získat na konci školního roku nové knihy za získané žetony pravidelným čtením (podmínka: min. 1 kniha měsíčně). Spolu s tímto projektem je spojena také soutěž o nejlepší čtenáře roku.

Spolupráce s knihovnou /ZŠ, MŠ – pokračování ve spolupráci s místní knihovnou, s pravidelnými besedami s paní knihovnicí o knížkách. Pravidelné čtvrteční návštěvy knihovny v hodinách určených pro školu (7,00 – 8,00, a 12,00 – 14,00 hod.) Čtvrtletní besedy s p. knihovnicí.

Anglické divadlo /ZŠ – již tradiční návštěva divadelního představení v anglickém jazyce

  Divadelní představení /MŠ – 1x měsíčně navštěvuje děti z MŠ divadélko pro děti

Slavnosti/MŠ – společné sezonní slavnosti dětí a rodičů dle ročních období, barevné dny…

Narozeninové oslavy/MŠ – společně s rodiči dítěte na třídě Srdíčko

  Sezónní výlety /MŠ, ZŠ – pravidelné zájezdy dětí za poznáním

  Plavecký výcvik /MŠ, ZŠ  – 10tihod. výcvik plavání pro děti v MŠ – středa/listopad – únor.

Pro žáky ZŠ – středa/květen – červen,

ŠKOLY V PŘÍRODĚ/MŠ,ZŠ – týdenní pobyt dětí v přírodě

  Projekty EU – ŠABLONY II. – p

ro ZŠ i MŠ

Poděkování:

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a jakoukoliv pomoc či podporu naší škole. J

Copyright © 2008-2019 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.