řád a platby

Publikoval Lovis dne 30. 6. 2017 v MŠ informace |

♣ ORGANIZAČNÍ ŘÁD mateřské školy v Srchu

 1. MŠ zajišťuje rozvoj a výchovu dětí od 3 let do nástupu do ZŠ.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání byla stanovena ve výši 250,- Kč a řídí se směrnicí vydanou ŘŠ.
 3. Provozovatelem MŠ je Obecní úřad v Srchu.
 4. Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30 hod.
 5. Provoz MŠ je přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 6 týdnů. O prázdninách během školního roku je mateřská škola uzavřena současně se základní školou (podzimní, vánoční, velikonoční a jarní prázdniny).
 6. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ŘŠ na základě přihlášky vyplněné rodiči. Tito jsou vždy o výsledku rozhodnutí informováni tzv. Rozhodnutím o zařazení/ nezařazení/ dítěte do MŠ.
 7. Rodiče jsou povinni odevzdat při nástupu dítěte do MŠ vyplněný evidenční list.
 8. Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními.
 9. Děti dostávají jídlo 3x denně a dodržují pitný režim po celý den.
 10. Rodiče jsou povinni vyrozumět MŠ, vyskytne- li se v nejbližším okolí přenosná nemoc.
 11. Při každé déle trvající nepřítomnosti dítěte, vyrozumí rodiče školu o důvodu.
 12. Po měsíci neomluvené docházky může byt dítě po dohodě se zřizovatelem vyloučeno.
 13. Dítě, které nepřijde do MŚ, musí byt omluveno do 8hod., jinak se mu započítává stravné za tento den.
 14. Stravné se vybírá dopředu bezhotovostně vždy do 25. dne v měsíci.
 15. Dítě z bezpečnostních důvodů nenosí do MŠ žvýkačky, pamlsky ani ozdobné předměty. Výjimkou jsou narozeniny.
 16. Dítě musí mít všechny věci označené, aby nedošlo k záměně.
 17. Děti chodí ven za každého počasí. Pobyt venku se neuskuteční jen za silného deště a klesne – li teplota po -10°C.
 18. Povinností rodičů je včas hlásit změnu bydliště a tel. čísla.
 19. Rodiče perou ložní prádlo svého dítěte a střídají se v praní ručníků.
 20. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce ve třídě.
 21. Pedagog. pracovnice odpovídají za dítě od doby jeho předání rodičem do doby než dítě předejí rodiči nebo jinému zástupci, který má písemné pověření od rodičů podepsané tzv. Zmocnění.
 22. Rodiče mají právo nahlédnout do koncepce práce školy, spolurozhodovat na plánování  programu. Rodiče jsou seznamování s programem na nástěnkách a práce dětí tvoří výzdobu tříd a chodeb. Rodiče se mohou zúčastňovat akcí pořádaných MŠ / besídky, výlety pracovní dílny…/.
 23. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ rodiče podávají u ředitele školního zařízení, který je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům,

 

Organizační řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2013

Šárka Pelíšková, ved. uč. MŠ

Mgr. Milena Tomanová, řš

 

♣ ÚPLATA v MŠ:

Číslo účtu školy: 78 – 9147520247/0100(KB)Konstantní symbol:0558 – převod mezi účtyVariabilní symbol: datum narození  dítěte bez teček ve tvaru ddmmrrrr (př. 5.6.2003 = 05062003)Zpráva pro příjemce: „příjmení (+jméno) dítěte +  MŠ“

1. Úplata za pobyt v MŠ:

→  Úplatu za pobyt dítěte v mateřské škole stanoví směrnice č. 8/2011, která je zveřejněna na webu školy  www.skolasrch.cz /Organizace MŠ

→  Ve školním roce  2014/15 se výše úplaty stanovené ve výši  250,- Kč měsíčně nemění.

→  Platba bude probíhat v rozmezí dvou pololetních splátek září, únor) bezhotovostním převodem na účet … viz tabulka nahoře, v částce 1 250,- Kč za každé pololetí.

Copyright © 2008-2019 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.