Zápisy do ZŠ a MŠ

Publikoval vranmi dne 21. 3. 2015 v ZŠ informace |

Zápis do 1. třídy ZŠ se konal dne 11.2.2015. Bylo přijato 15 dětí – plná kapacita. Dvě místa se odloženou školní docházkou uvolnila pro případné zájemce (tel. 463 035 505). Během května bude oznámeno, jak dopadnou další žádosti o odloženou školní docházku.

Zápis do MŠ se konal ve dnech 12. a 13.3.2015. O 15 uvolněných míst se uchází 29 zájemců. Další místa se budou uvolňovat dle výsledků žádostí o odloženou školní docházku – ta budou doplněna dětmi dle pořadí umístění. Rodiče budeme včas informovat.

Copyright © 2008-2019 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.