ZŠ – rotační výuka od 12. 4. 2021

Publikoval vranmi dne 8. 4. 2021 v Aktuality, Škola, ZŠ informace |

Vážení rodiče,

jelikož jsme škola sice malotřídní, ale máme více jak 75 žáků, tak od příštího týdne zahajujeme dle nového nařízení vlády rotační výuku podle následujících pravidel:

1. V lichém týdnu, který začíná 12. 4., bude do školy chodit 2., 3. a 5. ročník, zbývající ročníky mají v tomto týdnu nadále on-line výuku.

V sudém týdnu, který začíná 19. 4., bude do školy chodit 1. a  4. ročník, zbývající ročníky se učí v on-line režimu.

2. Všechny třídy se v době přímého vyučování učí ve svých kmenových učebnách. Vyučování bude probíhat denně 4 vyučovací hodiny a bude se zaměřovat především na hlavní předměty. Využijeme také možnosti pobývat hodně venku na čerstvém vzduchu. Rozvrh pro konkrétní třídu vždy upřesní třídní učitelka (TU). Budeme se zaměřovat hlavně na vysvětlení a procvičování dané látky, žádného zkoušení se obávat nemusíte.

3 Školní družina a klub bude v provozu od 7,00 do 16,00. Paní Zouharová se bude střídavě starat o 2. a 4. ročník, paní Veselá o 3.+ 5. a 1. ročník.

4. Příchod žáků 2. a 4. ročníku je plánován jako obvykle hlavním vchodem. Žáci 1., 3. a 5. ročníku budou přicházet bočním vchodem. Zde se nic nemění.

5. Povinné testování žáků bude probíhat každé pondělí a každý čtvrtek před příchodem do školy. Testovací prostory budou pro 1., 3. a 5. roč. v tělocvičně (vstup přímo do tělocvičny je za stojanem na kola), a pro 2. a 4. roč. vstupní hala. Žáci si sami před vstupem do školy za pomoci rodiče odeberou vzorek a vyčkají na výsledek, který se zaznamená do protokolu. Rodiče vyčkají do výsledku testů! V případě pozitivního výsledku dostanete potvrzení pro lékaře. V případě negativního testu půjde žák do šatny.

Testování bude probíhat pouze  mezi 7 – 8 hodinou. U hlavního vchodu bude testy rozdávat p. Koukalová, u zadního vchodu se budou střídat p. Fejfarová B. s p. Brožkovou.

Pokud se žák či rodiče žáka odmítnou testování, zůstává doma a v době prezenční výuky

nemá nárok na distanční výuku.

Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění Covid-19, od něhož neuplyne více než 90 dnů a mohou toto prokazatelně doložit.

6. Obědy mají od pondělí 12. 4. všechny děti přihlášené!  Obědy budou děti využívat v době přímého vyučování ve škole (odděleně po jednotlivých třídách), v době on-line výuky si je můžete vyzvedávat. Pokud nebudete mít zájem o týdenní odběr obědů, prosím vždy  je dětem odhlaste do předchozího pátku. Potom dle pravidel odhlašujte obědy nejpozději do 7,00 hodin. Pokud tak neučiníte a oběd si nevyzvednete, tak vám propadne. Systém po 7,00 hodině odhlášku již neprovede.

7. Žáci musí používat pouze chirurgické roušky nebo dětské respirátory, nikoliv doma šité látkové roušky, ani štíty!

8. SRPŠ si naplánuje každá třídní učitelka se svojí třídou zvlášť. Případné dotazy vám odpoví TU nebo řš školy.

Děkuji za respektování všech pravidel. S úctou Milena Tomanová, řš.

Copyright © 2008-2021 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.