About vranmi

Příspěvky odvranmi:

Výsledky zápisu do MŠ

Publikoval vranmi dne 12. 5. 2021 v MŠ informace, Školka, ZŠ informace |

Výsledky zápisu do MŠ jsou také vyvěšeny na nástěnce MŠ. Rozhodnutí si prosím vyzvedněte v mateřské škole.

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

Publikoval vranmi dne 3. 5. 2021 v Aktuality, Škola, Zápis do 1. třídy ZŠ |

K základnímu vzdělávání do prvního ročníku od školního roku 2021/2020 se přijímají tyto děti: Odklad povinné školní docházky: Rozhodnutí o přijetí či odkladu si vyzvedněte v ředitelně školy přes venkovní okénko mezi 7,45 – 10,00 hodinou. Prosím o potvrzení na mailovou adresu zsmssrch@seznam.cz, zda Vaše dítě nastoupí do prvního ročníku do naší školy. Děkuji! M. […]

ZŠ – rotační výuka od 12. 4. 2021

Publikoval vranmi dne 8. 4. 2021 v Aktuality, Škola, ZŠ informace |

Vážení rodiče, jelikož jsme škola sice malotřídní, ale máme více jak 75 žáků, tak od příštího týdne zahajujeme dle nového nařízení vlády rotační výuku podle následujících pravidel: 1. V lichém týdnu, který začíná 12. 4., bude do školy chodit 2., 3. a 5. ročník, zbývající ročníky mají v tomto týdnu nadále on-line výuku. V sudém týdnu, který […]

MŠ – účast předškoláků od 12. 4. 2021

Publikoval vranmi dne 7. 4. 2021 v Aktuality, MŠ informace, Školka |

V pondělí 12. 4. 2021 se vrací předškoláci do MŠ. Provoz bude probíhat od 7,00 do 16,00 hodin ve třídě Srdíčko. Všechny tyto děti budou mít přihlášené obědy. Případné odhlášky provádí rodiče sami do 7,00 hodiny. (Na celý týden prosím ohlaste obědy do předchozího pátku.) Při vstupu do MŠ bude probíhat testování dětí, a to […]

Zápis do 1. třídy ZŠ – 2021/22

Publikoval vranmi dne 25. 3. 2021 v Zápis do 1. třídy ZŠ |

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/22 probíhá elektronicky od 1.4. do 30.4.2021 formou registrace bez termínu. Odkaz k elektronické registraci, který se otevře dne 1.4.2021: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolasrch/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=795 Podání žádostí lze provést těmito způsoby: Zasláním do datové schránky školy naší školy: 4i3vxo Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou, či vložit do schránky školy v zalepené […]

Zápis do MŠ – 2021/2022

Publikoval vranmi dne 25. 3. 2021 v Zápis do MŠ |

♣ Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022: Termín pro odevzdání přihlášek do MŠ :          7. 5. 2021, 8,00 – 13,00 hod.  (aktualizováno dne 25.4.2021) Přihláška k zápisu do MŠ je ke stažení zde – viz níže Na přihlášce je nutné mít lékařské potvrzení nebo ofocený zdravotní průkaz se všemi […]

Bulletin 20/21

Publikoval vranmi dne 11. 1. 2021 v Aktuality, Dokumenty, Škola |

Vítejte ve škole – 1. týden

Publikoval vranmi dne 31. 8. 2020 v Aktuality, ZŠ informace |

Dne 1. 9. 2020 začíná školní rok 2020/2021. Vítejte! První den – 2 vyučovací hodiny. Ráno žáci nahlásí, kdo půjde na oběd (v 11,40 hod.). Všichni přinesou lístek s odchodem domů. Ranní ŠD není, odpoledne do 15,00 hodin. Ostatní informace dostanou žáci v Bulletinu. Rodiče prvňáčků mohou přijít na 1. vyučovací hodinu s dětmi do […]

Projekty a programy – současnost

Publikoval vranmi dne 25. 8. 2020 v Projekty a programy školy |

KLUB PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ plakát projektu Dotační projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, ve spolupráci s Regionem Kunětické hory MAS je realizován projekt z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) ze dne 4. 8. 2020 s názvem Klub pro děti zaměstnaných rodičů v trvání 2 let. Zahájen dne 1.8.2020, trvání do 31.8.2022. Klub pro […]

Otevření ZŠ od 25. 5. 2020

Publikoval vranmi dne 12. 5. 2020 v Aktuality, Škola, ZŠ informace |

Dne 25. 5. 2020 se znovu otevře provoz základní školy. Další informace najdete zde: Rodiče po přečtení těchto pokynů závazně přihlásí zprávou přes ŠOL své dítě k docházce do ZŠ svojí třídní učitelce a ředitelce školy.

Otevření MŠ od 25. 5. 2020

Publikoval vranmi dne 5. 5. 2020 v Aktuality, MŠ informace, Školka |

Dne 25. 5. 2020 se znovu otevře provoz mateřské školy. Do MŠ mohou přijít všechny děti, počet není omezen. Pouze je nutné s sebou přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz příloha ke stažení, případně vyplnit v šatně MŠ, kde bude k dispozici). Rodiče obou oddělení budou dítě předávat v šatně Srdíček, vstup do třídy […]

Elektronická přihláška do 1. roč. ZŠ

Publikoval vranmi dne 30. 3. 2020 v ZŠ informace |

Veškeré informace ohledně zápisu jsou na záložce tohoto webu ŠKOLA / Zápis do 1. roč. ZŠ, které jsou průběžně aktualizovány. Najdete zde odkaz pro elektronickou přihlášku k zápisu, případně i žádost o odklad a popis k podání přihlášky. M. Tomanová, 603 298 217, zsmssrch@seznam.cz

Uzavření MŠ

Publikoval vranmi dne 16. 3. 2020 v Aktuality, MŠ informace, Školka |

Od 17.3.2020 je uzavřena mateřská škola. Žádost o ošetřovné si prosím 2x vytiskněte a stavte se ve škole do pátku 20.3. pro potvrzení. Prosím, vážení rodiče, zaťukejte mi na okno ředitelny školy. Prosím, opatrujte se! Děkuji. Milena Tomanová, řš.

Žádost o ošetřovné

Publikoval vranmi dne 10. 3. 2020 v ZŠ informace |

Vážení rodiče, v odkazech najdete Informace pro rodiče a školská zařízení ohledně podmínek vzniku nároku na ošetřovné a Žádost o ošetřovné. Toto si stáhněte, vyplňte a v ředitelně školy si nechte potvrdit mezi 8,00 – 12,00 hodinou. Informace: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf/2cc52d3d-e056-f2f3-5daf-779928ef3f28?version=1.0 Žádost: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Karanténa – zavření školy kvůli koronaviru

Publikoval vranmi dne 10. 3. 2020 v Aktuality |

Z nařízení ministerstva zdravotnictví budou od středy 11. března uzavřeny všechny základní a střední školy. V 11.00h zasedá rada města a vydá pokyn pro jednotný postup pardubických škol. “Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob. Zákaz začne platit v úterý od 18:00. Opatření bude platit do odvolání. Současně od středy […]

Copyright © 2008-2021 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.